Personuppgifter


Här finns information om hur Frilagret behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur och varför vi samlar in information.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Vad samlar vi in?

Namn, e-postadress, telefonnummer, postnummer, uppgifter kring ett eventuellt arrangemang. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du tar kontakt med oss, antingen via en intresseanmälan för att arrangera något evenemang hos oss på Frilagret. Vi använder personuppgifterna för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig i samband med ett eventuellt arrangemang på Frilagret.

Du kan komma att filmas på Frilagrets arrangemang

Frilagret vill alltid att fler ska komma på våra arrangemang men även inspireras till att arrangera själva. Därför filmar vi ofta vår verksamhet och publicerar det som innehåll på sociala medier i olika former.

Det kan hända att du som besöker Frilagret syns i dessa publiceringar. Vill du inte det så prata med Frilagrets personal på plats. Syns du på våra sociala medier men vill bli borttagen kontakta Frilagret på e-postadressen frilagret@kultur.goteborg.se

Vilka delar vi information med?

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet).

Ytterligare information

Mer ingående information om vad som gäller kring hantering av personuppgifter hittar du på Göteborgs Stads hemsida.