Arbetsuppgifter och aktiviteter

Verksamheten på Frihamnens dagliga arbete kretsar mycket kring kreativitet. Vår kreativa verksamhet består bland annat av musik, drama, dans, och målarkurser.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller vill veta mer. Se våra kontaktuppgifter här.