Lämna synpunkter

För att vi ska kunna utvecklas och ge en så bra omsorg som möjligt vill vi att du berättar vad du tycker.

Om det gäller brister i vår omsorg kan du lämna synpunkter via synpunktsformulär här på webben, skriva ett brev eller skicka ett mejl till din stadsdelsförvaltning. Du kan även lämna dina synpunkter genom att prata direkt med personalen eller med ansvarig chef. Den här vården och omsorgen ska du kunna förvänta dig av oss: Värdighetsgarantier

Om det gäller allmänna förbättringar kan du engagera dig i brukarråd eller anhörigråd på äldreboendet. Du kan också kontakta pensionärsrådet, det finns ett gemensamt för hela staden och ett för varje stadsdelsförvaltning.