Nöjdhet medarbetare

Varje år gör Göteborgs Stad en medarbetarenkät för att mäta hur medarbetarna trivs och se vilka förbättringsområden som finns.

Här är de fem områden som Fridkulla fått högst siffror på:

  1. Jag är insatt i målen för min enhet. 100%
  2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 100%
  3. Jag vet vilka kriterier som gäller när min lön bestäms. 100%
  4. Mitt arbete känns meningsfullt. 97%
  5. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. 91%

Här är de fem områden som Fridkulla fått lägst siffror på. Siffrorna ska läsas så att nära 80% av medarbetarna ser fram emot att gå till arbetet.

  1. I vår enhet följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt. 77%
  2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 78%
  3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 78%
  4. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 88%
  5. Delad femte plats mellan: Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Jag har fått en motivering av mi lön av min chef. 89%

73% av medarbetarna på Fridkullas vård- och omsorgsboende svarade på enkäten. Nedan kan ni se resultatet av hela undersökningen.

Fridkullas resultat