Hallå där chefer

Ann-Carin Holmberg har jobbat 15 år inom hotellbranschen och Eva Buxfeldt har varit egen företagare i restaurangbranschen ungefär lika länge. Båda är relativt nya inom äldreomsorgen, de har drygt tio års erfarenhet vardera. Ann-Carin är utbildad socionom och Eva beteendevetare.

Vad har ni för vision för Fridkulla?

Grunden i vårt arbete är Göteborgs Stads förhållningssätt: Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt som vår stadsdelsförvaltning brutit ner i värdeorden Kompetens, Omtanke, Samarbete och Öppenhet som sammanfattar vilka vi är och vad vi står för.

Vi strävar efter att kunna kalla oss Hotell Fridkulla. Hyresgästerna ska trivas och känna att livet är meningsfullt. Vi fokuserar mycket på medarbetarna, mår de bra levererar de. Känslan ska vara att vi är en familj.

Hur jobbar ni med hyresgästerna?

Vi skapar väldigt goda relationer genom att vara närvarande. Alla hyresgäster vet vilka vi är. Vi äter frukost ihop med hyresgästerna, då hör vi vad de önskar. Vi väntar inte på andra aktörer utan löser problem, vi har till exempel en egen vaktmästare och kan hjälpa en hyresgäst att duscha eller städa vid behov. På Fridkulla tänker vi nytt och gör lite extra. Vår vardag ska vara väldigt bra. Personalen har månadsmöten med hyresgästerna där synpunkter samlas in och åtgärdas. Anhöriga är alltid välkomna.

Hur jobbar ni med medarbetarna?

Vi har daglig kontakt, möten förstås och så kramas vi mycket och finns tillhands. Medarbetarna ska känna att det går bra att ringa oss chefer både kvällar och helger, även om det sällan händer. Medarbetarna får beställningar på allt de ska göra som följs upp i veckosamtal. Det blir tydligt vad som förväntas av mig som medarbetare och hur jag presterar. Med gott resultat följer högre lön.