Foto: Frida Winter

Jobba hos oss

Det är en familjär känsla på Fridkullas vård- och omsorgsboende. Här finns inga hierarkier utan alla, från städerska och vaktmästare till undersköterska, omsorgshandledare och chef vet varför vi är här: hyresgästerna ska få leva det livet vi lever.

Vi är ett team där det är tydligt vem som gör vad. Enhetschefen är en i teamet, det finns inga hierarkier utan alla hjälps åt till förmån för hyresgästerna. Vi jobbar för hela huset och täcker upp för varandra vid behov. Att möta hyresgästernas behov är att jobba förebyggande. Ibland mår en hyresgäst inte bra och då försöker vi hitta en lösning. Joanna Thysell, undersköterska berättar:

"En kväll hade vi en hyresgäst som var väldigt ledsen. Jag sa till mina kollegor att jag tar mig tid med henne. Jag frågade varför hon var ledsen, men hon visste inte varför. Då frågade jag vad hon ville göra. Svaret blev att måla naglarna och lösa korsord, så vi gjorde det tillsammans. Efteråt blev hon mycket lugnare. Det känns bra för mig att kunna avsätta tid när en hyresgäst behöver det."

Hög kompetens

Vi har hög kompetens bland personalen, många undersköterskor har yrkeshögskoleutbildning. Här ställs krav men med motprestation kan du också få en bra lön. Du har ditt grunduppdrag och utöver det, får du varje månad en beställning av din chef på något som du ska göra - ofta tillsammans med den äldre person som du är kontaktperson för. Beställningen följs upp i samtal med din chef en gång i månaden. Det blir konkret och begriplig vad medarbetaren ska utföra. Chefen skapar förutsättningarna och kollegorna ger stöd.

"Fridkulla ska kännas som ett hotell, den servicekänslan ska finnas hos personalen", säger Eva Buxfeldt, enhetschef.

Hyresgästernas behov styr

Att verksamheten motsvarar hyresgästernas behov är viktigt. Varje medarbetare har ansvar för ett visst antal hyresgäster och att ta reda på vad de vill göra, äta och resa. Varje månad har vi hyresgästmöten där olika förslag tas om hand och följs upp. Medarbetare leder hyresgästsamtalen.

Det finns en årskalender med aktiviteter som följs. Anhöriga kan följa allt som händer på vård- och omsorgsboendet i en sluten Facebook-grupp som sköts av medarbetarna.

"Det mentala är viktigt – hur vi tänker om oss och andra. Tankens kraft är stark och jag vill att mina medarbetare ser sitt eget värde för att kunna ge till andra", säger Eva Buxfeldt, enhetschef.

Medarbetare kan påverka

Fridkullas vård- och omsorgsboende är en ny verksamhet. 2019 tog Göteborgs Stad över driften från Attendo. Som medarbetare är du delaktig i alla beslut och får ta mycket eget ansvar. Varje gång enhetscheferna får ett uppdrag från sin områdeschef tas uppdraget vidare till medarbetarna – hur löser vi detta?

Enhetscheferna fyller på med föreläsningar även för personalen; hur man syntolkar, om psykiatri och demens. Omsorgshandledaren har vidareutbildat sig inom demens och nu ska Fridkullagatan diplomeras för sin demenskunskap, liknande stjärnmärkning för restauranger.

"Jag har möjlighet att styra hur dagarna ska se ut tillsammans med hyresgästerna och det känns meningsfullt", säger Joanna Thysell, medarbetare.

"Vi jobbar med reflektion, då sitter vi i en ring och berättar om bra saker som vi sett andra göra. Det ger en boost för både mig och gruppen", säger Alice Sylvén, medarbetare.

Vill du jobba hos oss?

Se om vi har någon tjänst ledig på goteborg.se/ledigajobb. Annars kan du skicka en spontanansökan direkt till våra enhetschefer.