Om äldreboendet

Fridkullagatans Äldreboende ligger vackert beläget i Krokslätt i centrala Göteborg. Vi står för god omsorg i trevlig miljö utifrån varje persons individuella behov och önskemål.

Tryggt boende

Fridkullagatans äldreboende är ett tryggt boende för dig som av någon orsak inte kan bo kvar hemma och för dig med demenssjukdom. Vi vill ge dig god omsorg i trevlig miljö utifrån dina individuella behov och önskemål.

Äldreboendet har 59 lägenheter fördelat på sju enheter. Varje lägenhet är möblerad med en säng, i övrigt möblerar och inreder du med egna möbler. Varje enhet har ett gemensamt kök och vardagsrum. Det finns också uteplats eller en rymlig balkong på varje våningsplan. På entréplan finns en gemensamhetslokal, här arrangeras aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. Viss administrations personal finns på plats i huset.

Mer om lägenheterna på Fridkullagatan

Mer om avgifter och kostnader

Vi arbetar tillsammans med dagliga förberedelser och kontinuerliga förbättringar för ökad matglädje. Om varje måltid är en positiv matupplevelse blir varje måltid något att längta efter. Vår mat tillagas i Bagaregårdens kök.

Mer om köket och aktuella menyer

Omgivningar

Vårt boende ligger vackert beläget i Krokslätt i centrala Göteborg med en närliggande grön park med odlingar, promenadstråk och sittplatser. Det är lätt att ta sig till och från boendet, närmaste hållplatser för buss med kollektivtrafik är Framnäsgatan och Grågåsgatan.

Du påverkar din vardag

På Fridkullagatans äldreboende vill vi ha en tydlig dialog med dig och dina anhöriga kring hur vi kan bidra till ökad livskvalitet och en meningsfull vardag för dig. Ett gott bemötande med respekt för dig som individ är viktigt för oss. Du ska känna att du har inflytande och är delaktig, så att du så långt som möjligt kan leva det liv du vill.

Kontaktuppgifter för Fridkulla

Lämna synpunkter på verksamheten

Organisation och bemanning.

På Fridkullagatan finns omsorgspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker dig vid behov. Vi samarbetar vi med Capio vårdcentral i Gårda.

Du kommer bli inbjuden till ett välkomstsamtal efter att du har flyttat in i din nya lägenhet. En av våra medarbetare blir din kontaktpersonal, som har ett särskilt fokus på det dagliga runt dig. Vi planerar din omvårdnad tillsammans med dig, anhörig kan delta i planering om du vill.

På Fridkullagatans äldreboende är en meningsfull vardag viktigt. Vi har äldresamordnare och kulturombud som tillsammans med övrig personal planerar aktiviteter för olika smakriktningar. Aktiviteter kan ske både enskilt och i mindre eller större grupp.

Aktiviteter på Fridkullagatan

Annan service

Vi samarbetar med Folktandvården och frisör, kontakta omsorgspersonalen om du har frågor. I huset finns tillgång till medicinsk fotvård.

För dig som är anhörig finns stöd att få på stadsdelens anhörigcenter