Aktiviteter

Aktiviteter är en viktig del för att skapa en meningsfull vardag för våra boende.

För medarbetarna på Fridkullagatans äldreboende står en meningsfull vardag i fokus. Varje enhet har ett kulturombud som arbetar tillsammans med Centrums äldrekonsulenter.

Varje enhet har ett gemensamt årshjul, med kommande aktiviteter månad för månad. En del aktiviteter görs i hela huset på alla enheter. Vi har också temadagar som vi uppmärksammar.

Exempel på aktiviteter är kulturfestivalen för seniorer i Centrums stadsdel och Mårtensafton med gåsmiddag.