Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan består av tre avdelningar med åldershomogena grupper. Vi strävar efter att i en lustfylld och trygg miljö kunna bedriva en utvecklande och stimulerande utbildning där barnen dagligen blir sedda, respekterade och bemöts utifrån sina färdigheter och behov.

Barnen ska få utvecklas i sin egen takt

Vi vill erbjuda en verksamhet där alla barn får förutsättningar att bli sitt bästa jag. Känslan av trygghet är grunden för att kunna utvecklas i sin egen takt tillsammans med andra och få möjlighet att lära sig respekt, demokrati samt skaffa sig en god självkänsla. Vi uppmuntrar barnen i vår verksamhet att våga säga sin mening.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

Barnen ska bli nyfikna och vilja lära sig mer

I våra olika miljöer på förskolan finns möjlighet att möta många olika upplevelser som ska göra barnen nyfikna på att lära sig mer. Våra fysiska lärmiljöer är föränderliga över tid och vi arbetar ständigt på att göra anpassningar i våra aktiviteter för att möta barnens behov, önskemål och spontanitet på bästa sätt. Vårt mål är att allt vi gör på förskolan ska locka till samtal och reflektion samt nyfikenhet på att lära mer.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte och öppet hus