Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Fridhemsgatan 11A ligger i ett av Kungsladugårds gemytliga landshövdingehus, en s.k. lägenhetsförskola. Förskolan ligger nära Majornas plaskdamm och Svaleboskogen, där Majorna är som grönast.

Förskolan har 1,5 avdelningar, uppdelat i olika grupper under dagen. Personalen består av utbildade förskollärare och barnskötare.

Förskolan arbetar bland annat med musik, bild, form och böcker som ett naturligt och viktigt inslag i vardagen. Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Daglig utelek, odling, skogsexkursioner och utflykter till närliggande grönområden och museer, teatrar och bibliotek m.m.

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem samt Samverkan med förskoleklass.

Trygghet, respekt, personlig värme och ett lustfyllt lärande som utgår ifrån lek och samspel är grunden för verksamheten. Våra lärmiljöer är föränderliga över tid då vi hela tiden utmanar vår verksamhet beroende på vilka vi är som vistas i verksamheten, nya barn eller nya pedagoger.

Förskolan samverkar med geografiskt närliggande förskolor för att lära och inspireras av varandra. All samverkan syftar till att ge barnen fler möjligheter under vistelsetiden på förskolan.