Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan, Friarelyckan 55, Nova finns i Gerrebacka, nära natursköna Svankällan och Tolsereds 4H gård med naturen är alldeles inpå knuten! Nova har fem hemvister och ett eget tillagningskök. Barnen på förskolan är indelade i grupper efter ålder, eftersom vi vill utforma en spännande och lärorik verksamhet och miljö utifrån ålder, intressen och behov av utmaningar.

Renovering

Vår förskola ska under hösten 2023 renoveras och få nya golv och ny färg på väggarna.  Renoveringen sker i två etapper. Vecka 33–42 samt vecka 44–50. Under tiden som förskolan renoveras ska tre av våra avdelningar, Vega, Pollux och Mira vara i ersättningslokaler på Prilyckegatan 315. 

Innemiljö

Nova som förskola erbjuder en transparent miljö för barnen. Genom fönstergluggar mellan hemvisterna och mellan olika rum, uppstår en nyfikenhet om vad som pågår i de olika rummen. Varje hemvist har en ateljé med en mångfald av material för skapande. Olika rum erbjuder olika möjligheter till lekar och lärande, där pedagogerna lägger stor omsorg i val av material och hur det kombineras med varandra. Vi samarbetar med REturen som är ett återvinningscenter för förskolor, där “använt material” får nytt liv. Det är också en del av vårt hållbara tänk kring vår miljö och framtid.

Utemiljön

Vi har en stor gård som är vår gemensamma mötesplats och pedagogiska lärmiljö. Där möts barnen mellan avdelningarna. Barnen erbjuds flera olika platser att leka på i större eller mindre grupper. Under den varmare delen av året så berikas utemiljön av innemiljön och mellanmålen äts ofta ute.  Vi har naturen alldeles bredvid oss och vi använder den som en fantastisk tillgång i vårt pedagogiska arbete.     

Personal

På Nova arbetar pedagogerna i team där både förskollärare och barnskötare ingår. Vi har olika kompetenser i våra roller och det ger en bredd på vår verksamhet. Vi har specialpedagog och pedagogista som handleder i det pedagogiska arbetet, administratör och en kock.

Vi har olika lärande nätverk, mellan pedagogerna på vår förskola och tillsammans med förskolorna i Kärra och Gerrebacka. Det kollegiala lärandet är starkt och är en kraft i vår pedagogiska utveckling.

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen. Läs mer om vår pedagogik/profil.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6 och vi välkomnar in till en harmonisk start på dagen. Det är en gemensam öppningsavdelning fram till 7.30, därefter äter vi frukost på respektive hemvist.

En dag på förskolan innehåller lek lärande och omsorg.  Det innebär att våra dagar växlar mellan planerade aktiviteter, fri lek och vila. Barnen är indelade i mindre grupper där vi skapar lugn och koncentration och ger förutsättningar till varje barn att komma till tals och bli lyssnade på. Vi arbetar i projekt och innehållet styrs av det som pågår i projektarbetet såväl inne som ute, i större och mindre grupper.

Dagen avslutas gemensamt från cirka 16.30, då pedagoger och barn är tillsammans tills förskolan stänger.

Vi uppmärksammar olika traditioner utifrån olika hemkulturer och tar tillvara på dessa på olika sätt. Förskolans dag firar vi tillsammans med olika aktiviteter.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön.