Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

På förskolan Friarelyckan 53, Stella, finns nio avdelningar med namn efter stjärnor, Bellatrix, Merope, Polaris, Sirius, Ascella, Spica, Rigel, Gemma och Mimosa. Avdelningarna är indelade efter ålder.

Förskolan Friarelyckan 53, Stella byggdes 2003. Efterhand byggdes förskolan ut med fyra avdelningar och består nu av nio avdelningar.

Avdelningarna består dels av mindre rum för lek och aktiviteter i mindre grupper och av större rum för gemensamma aktiviteter i större grupper. Våra miljöer är föränderliga utifrån barnens intressen och de projekt vi arbetar med.  På varje avdelning finns en ateljé för skapande verksamhet. Vi har också ett gemensamt samlingsrum där vi har möjlighet till möten mellan avdelningar och möjlighet att skapa miljöer för nyfikenhet och utforskande.

På förskolan finns ett tillagningskök där två kockar lagar vår goda mat, med inriktning på ekologiskt, säsongsbetonat och närproducerat.

Utemiljön

Förskolegården är stor med gott om möjligheter för lek, både i små och större grupper.

De pedagogiska miljöer vi har inne försöker vi också skapa ute, t.ex. lekkök och bygglek och möjlighet till skapande. De projekt barnen jobbar i påverkar aktiviteterna även utomhus. Bredvid förskolan finns en fotbollsplan som ger möjlighet till organiserade lekar i större grupp. När vädret tillåter äter vi gärna mellanmål utomhus. Vår närhet till naturen är en tillgång och vi besöker den ofta för att berika barnens lek och lärande.

Personal

På förskolan arbetar pedagogerna i team där förskollärare och barnskötare ingår. Vi har specialpedagog och pedagogista som handleder i det pedagogiska arbetet, administratör, ekonomibiträde och två kockar.

Vi har en lärande organisation där pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag, för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling.

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har regelbundna erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen. Läs mer om vår pedagogik/profil.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus varje dag och i alla väder.

Frukost serveras kl 8.00, lunch 11.30 och mellanmål 14.30.

Dagens första och sista timma börjar och avslutas gemensamt på en avdelning. 

Bokbussen kommer till oss en gång per månad och däremellan kan vi besöka biblioteket i Kärra.

Vi uppmärksammar olika traditioner kring jul, påsk, midsommar och förskolans dag.

Genom KULF – kultur i förskolan får vi ta del av olika kulturarrangemang t ex teater och dansföreställningar.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. 

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.