Bilder från Forumgruppen

Här hittar du bilder hur det ser ut hos oss i våra lokaler. Det finns också från några av våra aktiviteter.