Foto: Anders Feldt

Vår förskola


På förskolan Författargatan 11 finns åtta hemvister, med namn inspirerade av Astrid Lindgrens fantastiska sagor. Hemvisterna är indelade efter ålder och heter Saltkråkan, Katthult, Junibacken, Sunnanäng, Äppelviken, Mattisborgen, Körsbärsdalen och Bullerbyn.

Förskolan är byggd för möten med ett fantastiskt torg placerat mitt i huset som den centrala platsen där alla kan mötas och olika relationer kan utvecklas. Vi söker inspiration från bland annat Reggio Emilias pedagogiska filosofi och arbetar utifrån att barns inneboende nyfikenhet är drivkraft i lärandet. Med glädje och trygghet som grund vill vi skapa en rik och stimulerande miljö där alla barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande. På förskolan arbetar vi i projekt där barnen utmanas och utvecklas, med pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra barns lärprocesser.

Innemiljön

Förskolan Författaregatan 11, stod färdig hösten 2012.

Våra miljöer och projekt är föränderliga utifrån barnens intresse, nyfikenhet och utforskande. I huset finns fem ateljéer där barnen ges möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt i det kreativa skapandet. Här används en mängd olika material både från återvinning men också från vår natur.

På förskolan finns ett tillagningskök där två kockar lagar vår goda mat, med inriktning på ekologiskt, säsongsbetonat och närproducerat.

Utemiljön

Vår utemiljö är uppdelad med en gård för yngre barn och en för äldre där miljö och material är anpassat för åldersgrupperna. Här möts barnen i olika åldrar för lek och lärande.

De projekt barnen jobbar i lever under hela dagen och påverkar aktiviteterna även utomhus.  Vår närhet till naturen är en tillgång och vi besöker den ofta för att berika barnens lek och lärande.

Personal

På förskolan arbetar pedagogerna i team där förskollärare och barnskötare ingår. Vi har en pedagogista som handleder i det pedagogiska arbetet på uppdrag av förskolechef. I övrigt finns även en administratör, två ekonomibiträden och två kockar.

Vi är en lärande organisation där pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag, för reflektion, inspiration och utveckling.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus varje dag och i alla väder.

Frukost serveras kl 8:00, lunch mellan 11:00-12:30, beroende på vilken avdelning man går på och mellanmål ca kl.14.00. När vädret tillåter äter vi gärna mellanmålet utomhus.

Dagens första och sista timma börjar och avslutas gemensamt på en avdelning eller torget. 

Vi uppmärksammar olika traditioner kring jul, påsk, midsommar och förskolans dag.

Genom KULF – kultur i förskolan får vi ta del av olika kulturarrangemang t ex teater och dansföreställningar.

Pedagogik och profil

I förskolan arbetar vi som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvaliteten i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön.

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.