Arbetsuppgifter och aktiviteter

Arbetsuppgifterna är varierande, allt från enklare kontorsuppgifter till lite mer fysiska uppdrag. Du utför arbetsuppgifterna utifrån dina förutsättningar med stöd av personal. Hos oss utför du uppdrag både ute i samhället och i våra egna lokaler. Vi jobbar med tydliggörande pedagogik för att du ska bli självständig.

Enklare praktiska arbetsuppgifter

Hos oss får du utföra praktiska arbetsuppgifter. Det är hushållsarbete och även samhällsnyttiga tjänster som att dela ut post.

  • Leverans av varor ex. livsmedel och lunch till andra enheter

  • Hämta och lämna second handkläder från inlämningsboxar

  • Bilvård av egen bil

  • Återvinning

  • Åka till AV centralen

  • Viker och packar godis åt återförsäljare

  • Samarbetar med blomsteraffär och matbutik

  • Säsongsuppgifter som att klippa gräs