Vilka vänder föreläsningarna sig till?

Föreläsningarna vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Aspergers syndrom. Målet är att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån ett eget perspektiv och ge konkreta exempel på svårigheter och möjligheter.

Oavsett om du arbetar inom kommun, landsting, myndighet eller ett privat företag, kan du ta kontakt och boka. Bokningar från privatpersoner (exempelvis vårdnadshavare) kan tyvärr inte tas emot.

Om du är vårdnadshavare kan du istället vända dig till skolan och fråga om det är möjligt att ordna en föreläsning.