Vad handlar föreläsningarna om?

Carls Söderholm föreläser om möjligheter och svårigheter med att leva med en funktionsnedsättning. Han utgår från sina egna erfarenheter och ger flera tips på strategier för att hantera vardagen.

Nedan kan du se några exempel på punkter som tas upp under en föreläsning:

 • Vad är egentligen Aspergers syndrom?
 • Uppväxten, tidig skolålder
 • Om att vara annorlunda: hur ser barn och vuxna på en person som är udda?
 • Om kampen för en diagnos, hur?
 • Tiden efter diagnosen
 • Stöd i skolan: när, var, hur och varför?
 • Att få rätt stöd i hemmet
 • Frigörelse hemifrån, att flytta
 • Livet idag: svårigheter och möjligheter
 • Samhället och Aspergers syndrom
 • Att få och behålla ett arbete
 • Tips på strategier