Filmer och publikationer

Här kan du se filmer från Hälsofrämjande- och förebyggande enhetens verksamhet i centrum. Klicka på filmerna nedan och följa med in på våra träffpunkter, till en workshop om film eller på en tur med en parcykel. Du kan också se en film om hur det är att vara volontär i vår verksamhet och ta del av ett föredrag om alkoholvanor.

Mötesplatser

Få en inblick i verksamheten på Mötesplatserna i centrum.

Life Filming

Alla kan göra film så länge som vi ger dem förutsättningar.

Hälsofrämjande och förebyggande-enheten i Göteborgs Stad Centrum ligger bakom metoden Life Filming och genomför årligen workshops. Inspirerade av Barnfilmskolan vid Akademi Valand skapade vi en metod som fokuserar på innehåll och form istället för teknikhinder. Filmskapande med seniorer är inte bara ett lustfyllt tidsfördriv, utan även en viktig åtgärd för att bevara allas historia på ett sätt som är välgörande och stimulerande för deltagarna samt minskar det digitala utanförskapet.

Läs mer om Följeforskning av projekt Life filming med titeln "Kan Life filming vara en metod för ökad delaktighet?" Äldres och ungas upplevelser, behov och önskemål i ute- och boendemiljöer. Forskningen har utförts av Lisbeth Lindahl för FOU i Väst, Forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Parcykel

Häng med på en tur med vår parcykel! På en parcykel cyklar två personer tillsammans. Centrums parcykel finns på vår dagverksamhet på Krokslätts vård och omsorgsboende. Där kan våra deltagare komma ut på en cykeltur tillsammans med en medarbetare på Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten.


Volontär

Verksamheten Volontär i Centrum vänder sig till alla som vill engagera sig frivilligt. Som volontär kan du göra en insats antingen för seniorer eller unga i centrum. Filmen handlar Praktiska hörnan, en aktivitet som genomförs på Mötesplats-Kulturhus en gång i månaden, men våra volontärer finns i fler sammanhang. Läs mer om Volontär i Centrum.

Olika öden

Filmen Olika Öden spelades in 2009 av en grupp seniorer som bildat en filmgrupp på Mötesplats-Kulturhus i Göteborgs Stad Centrum. Gruppen bestod av Lennart Aktius, Maria Frennberg och Toby Johansson.


Alkohol

Filmat föredrag från Verket den 20 februari, 2020. Alkoholvanor tas med genom livet. Fler äldre dricker mer än tidigare generationer. Män dricker mest, men drickandet bland kvinnor ökar mest. Filmen är för dig som i ditt arbete och vardag möter seniorer. Forskaren Felicia Ahlner, från Sahlgrenska akademin, berättar om äldres alkoholkonsumtion. Lovisa Allansson ger en bild av äldres alkoholvanor i Centrum. Vi får ta del av Sven Andreassons inspelade föreläsning ”Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer”. Magnhild Andreasen, NBV Borås, presenterar materialet från verksamheten Hela människan som de arbetar med.