SSPF

Har du någon i din närhet som till exempel skolkar och utsätter sig för risker? Då kan du vända dig till oss. Skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF) är en samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 12 och 18 år.

Vad gör SSPF?

SSPF är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn med syfte att upptäcka och hjälpa unga med problem och som kan riskera att rekryteras till kriminella nätverk. Målet är att ungdomar i stadsdelen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar SSPF för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har hamnat snett.

När kan du kontakta SSPF?

Om du känner dig orolig för en ungdom i din närhet kan du kontakta någon av våra SSPF-koordinatorer. Oron kan till exempel röra sig om:

  • Kriminella handlingar
  • Skolk
  • Bruk av alkohol eller droger
  • Ungdomen rör sig i olämpliga miljöer och umgängen
  • Ungdomen utsätter sig för risker