Om förebyggandeenheten

Förebyggandeenheten i Östra Göteborg består av fyra delar: fältgruppen och stadsdelsvärdar, skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF) samt kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Här kan du läsa lite mer om oss och hur vi arbetar.

Förebyggande insatser för en tryggare stadsdel

Förebyggandeenheten i Östra Göteborg arbetar på olika sätt med förebyggande insatser gentemot barn och ungdomar i stadsdelen. Tillsammans med vårdnadshavare och andra vuxna, men också barn och ungdomar, vill verksamheterna inom enheten bidra till att skapa en tryggare plats för stadsdelens invånare.

Målet är att komma in i personernas liv så tidigt som möjligt och arbeta förebyggande med olika frågor och problem.

Enheten är indelad i fyra delar:

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar om oss? Vilken del av enheten du väljer att kontakta beror på ditt behov. I menyn kan du läsa om våra olika inriktningar och hur du kommer i kontakt med dem.