Anmälan och frågor

Är du intresserad eller vill ha mer information? Kontakta en pedagog på ditt barns förskola. Du kan också kontakta samordnaren för Glädje och utmaningar under "Kontakt".

Grupper som ska starta hösten 2018


Inriktning barn 1-2,5 år

Inriktning barn 2,5-5 år