Individuellt föräldrastöd

Livet förändras när man väntar barn och blir förälder, ibland så mycket att man kan behöva extra hjälp och stöd.

Västra Hisingen har fem föräldrastödjare som möter dig som blivande förälder eller dig med barn 0–6 år.

En föräldrastödjare kan hjälpa dig som förälder att:

  • Bli trygg i din roll som förälder
  • Stärka relationen mellan dig och ditt/dina barn.
  • Reda ut personliga frågor
  • Att vara förälder i ett nytt land

Föräldrastödjarna har ett nära samarbete med barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen och de öppna förskolorna på familjecentralen och i det familjecentrerade arbetssättet.

Föräldrastödjare för dig i Biskopsgården.

Annelie Wennemar Svensson
Telefon: 031-366 65 34
E-post: annelie.wennemar.svensson@vastrahisingen.goteborg.se

Alexandra Radyn
Telefon: 031-366 65 69
E-post: alexandra.radyn@vastrahisingen.goteborg.se

Eva Mörk
Telefon: 031-366 65 36
E-post eva.mork@vastrahisingen.goteborg.se

Elenore Hagberg
Telefon: 031- 366 49 48
E-post: elenore.hagberg@vastrahisingen.goteborg.se

Föräldrastödjare för dig i Torslanda

Ulrika Thieme Högberg
Telefon: 031-366 52 87
E-post: ulrika.hogberg@vastrahisingen.goteborg.se