Trygghetscirkeln för dig med barn i ålder 0-4 år

Trygghetscirkeln är ett föräldraskapsstödsprogram för alla föräldrar med yngre barn. Det riktar sig främst till föräldrar med barn i åldern 0 till 4 år. Under åtta träffar talar gruppen kring olika teman som alla har som syfte att du som förälder ska få syn på ditt barns behov utifrån den viktiga anknytningen mellan förälder och barn. Utbildningsmaterialet utgår från färdiga filmexempel där vi noga tittar på barnets behov av trygghet och utforskande i sin vardag. Hur kan jag som förälder få syn på mitt barns behov och möta barnet utifrån dessa behov? Programmet sträcker sig över 8 tillfällen som är ca 1,5 timme långa. Vi är två gruppledare som håller i kursen.

Anmäl dig till Trygghetscirkeln

För mer information och anmälan, kontakta:

Ulrika Thieme Högberg: ulrika.thieme.hogberg@vastrahisingen.goteborg.se eller på telefon 031-366 52 87.