Spädbarnsverksamhet

I spädbarnsverksamheten kan du som har barn i åldern 0 - 1 år få stöd i ditt föräldraskap. Tillsammans formar vi det stöd som passar er bäst.

Till oss kan du komma när:

  • du är i behov av stöd i föräldrarollen
  • du känner oro eller nedstämdhet kring föräldraskapet
  • det känns svårt att förstå vad ditt barn bäst behöver

Vi erbjuder:

  • gruppträffar för föräldrar och barn i en fast grupp på cirka sex familjer två dagar i veckan
  • individuella samtal
  • stöd i att skapa goda stunder tillsammans med ditt barn

Vi som arbetar här är:

  • Socionom
  • BVC-sköterska
  • Pedagog

Om du tror att detta är något för dig så tala med din barnmorska, BVC-sköterska, föräldrastödjare/förebyggande socionom eller vänd dig till Socialtjänsten, enheten för barn, unga och familj.