Glädje och utmaningar - Föräldraträffar för dig med barn 1-2,5 år

Glädje och utmaningar är en serie träffar för föräldrar med barn i åldern 1-5 år.

Upplägg

1. Tillit och trygghet – att lära känna sitt barns signaler och temperament

Vi samtalar om att barn har olika temperament och hur man kan stödja de barn som är försiktiga likaväl som de som är företagsamma. Vi pratar om hur man skapar tillit hos sitt barn och hur "trygghetsbandet" mellan förälder och barn utvecklas.

2. Inskolning – att stödja sitt barn som ska börja förskolan


Vi pratar om hur det blir för barnet att börja förskolan och vad man behöver tänka på som förälder och personal. Hur blir det för föräldrar som ska lämna sitt barn och vad kan det innebära? Vi pratar också om rutiner som kan underlätta för barnet när det börjar på förskolan.

3. Utveckling - språk, motorik och känslor


Här samtalar vi om hur vi som föräldrar tillsammans med förskolan kan underlätta och uppmuntra barnens språkutveckling och utvecklingen av deras motorik. Vi pratar också om hur vi stödjer barnen i att förstå och hantera sina känslor.

4. Leken– att hjälpa sitt barn att utveckla nyfikenhet och upptäckarglädje


Leken är sätt för barnet att utveckla sina sociala färdigheter och att möta jämnåriga. Vi diskuterar hur vi stödjer barnet att lyckas, hur vi uppmärksammar de initiativ barnet tar i till exempel leken och hur vi uppmuntrar då barnet gör bra saker. Uppmuntran och intresse för barnets aktivitet betyder mycket och stärker barnets självbild. Barn är olika och behöver olika form av stöd.

5. Föräldrar vägleder – om uppfostran och regler


Med uppfostran menar vi de förväntningar som vi som förälder förmedlar till våra barn och hur vi vägleder dem. Ett litet barn kan inte ta ansvar för sina handlingar eller beteende, det behöver vägledning för att utvecklas. Vid det här tillfället diskuterar vi hur vi vägleder våra barn på ett positivt sätt.

Kurser och anmälan Biskopsgården och Torslanda

Varje termin hålls föräldraträffarna Glädje och Utmaningar på de öppna förskolorna i stadsdelen.

Grupp 1

Träff1: 1 september
Träff 2: 8 september
Träff 3: 15 september
Träff 4: 22 september
Träff 5: 29 september
Tid: Tisdagar 17:30-20:00
Plats: Öppna förskolan Krysset, Torslanda

Grupp 2

Träff1: 18 september
Träff 2: 25 september
Träff 3: 2 oktober
Träff 4: 9 oktober
Träff 5: 16 oktober
Tid: Tisdagar 09:30-12:00
Plats: Öppna förskolan Välkomsten, Bikopsgården

För mer information och anmälan, kontakta:

abc@vastrahisingen.goteborg.se

Ulrika Thieme Högberg 031-366 52 87.