Fotograf: Lo Birgersson

Stöd utifrån särskilda behov

Du som är förälder kan behöva stöd utifrån särskilda behov eller omständigheter hos dig, ditt barn eller er familj.

Familjerätten

Ni som är nyblivna föräldrar eller ni som är föräldrar men kanske ska gå skilda vägar, kan stöta på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten hjälper till vid exempelvis skilsmässa, vårdnadstvist eller adoption.​ Läs mer om familjerätten.

Lots för barn och vuxna med funktionsvariation

Barn och vuxna som har en funktionsvariation behöver ofta olika typer av stöd. Det kan vara exempelvis sjukvårdsinsatser, hjälpmedel, bostadsanpassningar eller färdtjänst med mera. Vänd dig till dig till lotsen för att få information om det stöd du och ni kan få.​ Läs mer på lotsens hemsida.

Stödcentrum för brottsutsatta

Stödcentrum erbjuder gruppverksamhet för dig som förälder till ett barn eller ungdom som blivit utsatt för sexualbrott.​ Läs mer om stödcentrum för brottsutsatta.

Mini-Marias utbildning om cannabis

Är du orolig att ditt barn ska börja röka cannabis, eller redan har provat? Välkommen att anmäla dig till Mini-Marias utbildning om cannabis.​ Läs mer om stöd i situationen och om utbildningen.

Socialkontoret i Örgryte-Härlanda

Du kan alltid kontakta socialkontoret för råd och stöd i hur du och din familj kan få hjälp utifrån andra särskilda behov, så som ekonomisk situation, boendesituation, våld i din nära relation eller missbruk.​ Här hittar du kontaktuppgifter till socialkontoret