Fotograf: Lo Birgersson

Öppen förskola

Öppen förskola vänder sig till barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Öppen förskola i Örgryte-Härlanda

I stadsdelen finns en öppen förskola som arrangeras av Göteborgs Stad, och ligger i Kulturhuset Kåken. Läs mer om veckoprogram och öppettider på Kåkens hemsida.

Här hittar du alla öppna förskolor i Örgryte-Härlanda.

TilLiten

Letar du efter en mötesplats där du och ditt barn känner er trygga och kan delta på lika villkor? Väntar du på att få en diagnos till ditt barn? Har du ett litet barn med funktionsnedsättning, försenad utveckling eller en sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet? TilLiten, en öppen förskola i Örgryte, riktar sig till barn 0-6 år och deras föräldrar, syskon och närstående.

​Andra öppna förskolor i Göteborg

Runt om i staden finns flera öppna förskolor som erbjuder i stort sett liknande innehåll.

Hitta öppen förskola

På en öppen förskola bedrivs pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen, enligt förskolans läroplan. Här finns en miljö som stimulerar och uppmuntrar barns lek med varandra. Det är barnens lärande och utveckling som är i centrum och du som vuxen ansvarar för ditt barn. På öppna förskolan finns möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen.