Kontakt

Kontaktuppgifter till verksamheter med föräldrastöd för dig i Örgryte-Härlanda.

Föräldraträffar och gruppverksamhet

Enheten för familjestöd i Örgryte-Härlanda

Rådgivning

Enheten för familjestöd i Örgryte-Härlanda

Öppen förskola

Öppna förskolan i Kulturhuset Kåken

Hitta öppna förskolor i Göteborgs Stad

Bibliotek

Härlanda-Örgryte bibliotek

Stadsbiblioteket

Hitta bibliotek i Göteborgs Stad

Du kan även kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter om du har frågor om vilket föräldrastöd som finns för dig och dina behov.