Fotograf: Lo Birgersson

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar - LFT

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet - för dig som förälder, såväl som för tonåringen. Kanske behöver du få diskutera dina frågor och funderingar tillsammans med andra föräldrar i samma situation? Då kan ”Ledarskap för tonårsföräldrar” (LFT) vara något för dig.

Vad är LFT?

LFT är föräldraträffar för dig med barn i tonåren. Vid träffarna diskuterar vi tillsammans utifrån ett kurshäfte med frågor och tips på redskap i din föräldraroll.

Det startar minst en grupp per termin. Vi träffas en gång i veckan under nio veckor. Varje träff är två timmar. Tanken är att du medverkar alla nio gångerna. Innan kursstart får du komma på en intervju hos oss. Då kan du ta reda på om kursen passar just dig.

Programmet har utarbetats i samarbete med föräldrar som vet ”hur det är”. De poängterar att det handlar om:

  • föräldrar i samma sits som får prata med varandra
  • en grupp som du kan få stöd från, där du både kan få något och samtidigt lära andra
  • att du som förälder får ”verktyg” i tonårsföräldrarollen
  • att gruppledarna skapar en atmosfär av att ”stärka och bli styrkt”.

Gruppträffarna innehåller följande teman

1. Intro

2. Vad är det mitt barn försöker säga mig?

3. Uppmuntran och beröm

4. Hur överlever jag som förälder?

5. Att skapa goda cirklar I

6. Föräldraskap: Föräldrastil och ledarskap

7. Att skapa goda cirklar II

8. Från kontroll till koll

9. Summering och avslutning

Mer information och anmälan

Kontakta enheten för familjestöd i Örgryte-Härlanda för mer information eller för att anmäla dig till träffen.