Foto: Marit Lissdaniels

Stöd utifrån särskilda behov

Du som är förälder kan också behöva stöd utifrån särskilda behov eller omständigheter hos dig, ditt barn eller er familj.

Socialkontoret

På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Som förälder kan du göra en ansökan om föräldrastöd, rådgivning och stöd för ditt barn. Socialtjänsten har också till uppgift att skydda och stödja barn och unga som riskerar att fara illa och utreder anmälningar från andra myndigheter och från enskilda personer.
Här hittar du kontaktuppgifter till socialkontoret Norra Hisingen

Familjerätten

Kan hjälpa till vid exempelvis skilsmässa, vårdnadstvist eller adoption.

Läs mer om familjerätten

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Guidar dig till det stöd du och ni kan få utifrån funktionsnedsättning hos någon i familjen.

Läs mer om lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Övrigt stöd inom barn och familj

Social resursförvaltning erbjuder dig som bor i Göteborg många olika tjänster inom det sociala området. Här kan du läsa om våra verksamheter som vänder sig till familjer, barn och unga.

Länk till Social resursförvaltning.