Foto: Lo Birgersson

Rådgivning

Att vara förälder är en omvälvande tid i livet. Vardagen kan vara full av glädjeämnen, men också av utmaningar. Frågorna man ställs inför är många och nedanför listas verksamheter dit du kan vända dig för information, rådgivning och stödsamtal gällande såväl små som stora bekymmer. Stödet är kostnadsfritt och de som arbetar har tystnadsplikt.

Stöd och råd för dig som har barn upp till 18 år

Förebyggande socionomer från förebyggandeenheten Backa, Kärra och Tuve erbjuder föräldrastöd till boende i stadsdelen med barn i åldern 0–18 år. Vi finns på barnmorskemottagningar, BVC och öppna förskolor. Du kan också kontakta oss direkt på telefon.

Hos oss finns det möjlighet att:

 • få stöd och vägledande samtal kring din föräldraroll
 • hitta och utveckla dina styrkor och strategier som förälder
 • prata om kommunikation och mönster i familjen
 • få hjälp att hitta vidare till andra stödinsatser som passar din och din familjs behov
 • vid behov få stöd i kontakten med andra som träffar dig och ditt barn, till exempel förskola, skola och socialkontor.

Du som förälder kan själv kontakta oss på nummer:

Boende i Backa med barn 0-6 år: 031-366 84 13

Boende i Kärra och Tuve med barn 0-6 år: 031-366 82 86

Boende i Backa, Kärra och Tuve med barn 7-18 år: 031-366 82 04

SSPF-Samverkan runt barn mellan 12–18 år

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Här kan du få stöd i att samverka runt ditt barn och göra en plan som syftar till att barnet ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från droger och kriminalitet.

Är du orolig över att ditt barn:

 • Begår kriminella handlingar
 • Brukar alkohol och/eller droger
 • Skolkar
 • Rör sig i olämpliga miljöer
 • Har olämpliga kamratkontakter
 • Utsätter sig för risker

Du kan då kontakta våra SSPF -koordinatorer:
Telefon: 031-366 88 74, 031-366 96 14 och 031-366 84 46

E-post: sspf.nh@socialhisingen.goteborg.se

Familjerådgivning

Behöver ni råd och stöd i parrelationen, kontakta Familjerådgivningen.

TIPS-teamet – Tidiga insatser vid problematisk skolfrånvaro

TIPS-teamet är ett samverkansprojekt som erbjuder stöd och hjälp till barn på de kommunala mellanstadieskolorna årskurs 4-6 i Backa, Kärra och Tuve där skolfrånvaron börjar bli ett problem. Vi vill stötta barnet att må bra så väl i skolan som på fritiden. Målet är en fungerande skoltillvaro, vardag och fritid där barnet känner tillhörighet, trygghet och delaktighet.

Det är viktigt att barnet och familjen är med och planerar och påverkar hur det ska gå till. Stödet från TIPS-teamet är frivilligt.

TIPS-teamet består av psykologer, socionomer, specialpedagog, fysioterapeut och ungdomshandledare/fältassistent.

Du som vårdnadshavare kan själv kontakta någon inom skolans elevhälsoteam (EHT) om du känner oro för ditt barns skolgång och vill ha stöd från oss eller kontakta oss via tips-teamet@socialhisingen.goteborg.se.