Foto: Lo Birgersson

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för samvaro och vänskap för såväl liten som stor. Hit är barn från 0–6 år välkomna tillsammans med förälder eller någon annan vuxen.

Vi erbjuder aktiviteter där du tillsammans med ditt barn väcker barnets nyfikenhet och lust att lära. Här kan du träffa andra barn och vuxna för att leka, skapa, sjunga tillsammans eller bara vara.

Vi som arbetar här är förskollärare och vi kan ge dig råd och stöd i ditt föräldraskap. Du som vuxen ansvarar för ditt barn och ni deltar i verksamheten tillsammans.

Öppna förskolan är gratis. Du kan komma när du vill under öppettiderna och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Familjecentrerat

På öppna förskolan arbetar vi familjecentrerat, det innebär att vi samarbetar med bland annat barnmorskemottagning, BVC, förebyggande socionom och bibliotek. Dessutom erbjuder vi kurser och rådgivning kring bland annat föräldraskap, trafiksäkerhet och barnolycksfall.

Norra Hisingen har tre kommunala öppna förskolor och Svenska kyrkan har fyra verksamheter med vuxen-barnträffar.

Backa - Öppna förskola

Kärra - Öppna förskolan - Norra Parken

Tuve - Öppna förskolan - Tuve Familjecentral

Svenska Kyrkans vuxen-barnträffar 0-6 år