Stöd utifrån särskilda behov

Du som är förälder kan också behöva stöd utifrån särskilda behov eller omständigheter hos dig, ditt barn eller er familj.

Familjerätten

Kan hjälpa till vid exempelvis skilsmässa, vårdnadstvist eller adoption.

Läs mer om familjerätten

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Guidar dig till det stöd du och ni kan få utifrån funktionsnedsättning hos någon i familjen.

Läs mer om lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Stödcentrum för brottsutsatta

Gruppverksamhet för dig som förälder till ett barn eller ungdom som blivit utsatt för sexualbrott.

Läs mer om stödcentrum för brottsutsatta

Mini-Marias utbildning om cannabis

Är du orolig att ditt barn ska börja röka cannabis, eller redan har provat? Då är du välkommen till Mini-Marias utbildning om cannabis.

Läs mer om Mini-Maria

Socialkontoret i Centrum

Du kan alltid kontakta socialkontoret för råd och stöd i hur du kan få hjälp utifrån andra särskilda behov, så som ekonomisk situation, boendesituation, våld i din nära relation eller missbruk.

Här hittar du kontaktuppgifter till socialkontoret

Samverkan mellan Socialtjänst, skola, Polis och Fritid (SSPF)

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten i Göteborg samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Läs mer om SSPF

Mottagningar för unga med psykisk ohälsa

Om du har barn med psykiska symtom och funktionsnedsättningar kan du kontakta barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. För barn och unga med mildare psykisk ohälsa finns exempelvis vårdcentralen Omtanken Landala. De har som tilläggsuppdrag att ge denna vård.

Omtanken vårdcentral

Du som har ett barn mellan 6 och 18 år som har drabbats av psykiska besvär är välkommen till vårdcentralen Omtanken i Landala. Hit kan du vända dig om barnet har milda besvär som exempelvis:

  • Om barnet är mer ledsen än vanligt.
  • Om barnet har svårt att hantera stress, oro och ångest.
  • Om barnet har svårt att hantera ilska och aggressioner
  • Om du som förälder behöver hjälp i ditt föräldraskap

Vårdcentralen erbjuder olika typer av föräldrautbildningar.

Mottagning för ungas psykiska hälsa Landala

Du som är ofrivilligt ensamstående

En oplanerad graviditet medför oftast ett virr-varr av tankar och frågor. Du behöver inte vara ensam med dina funderingar! Innan du fattar något beslut kan det vara en hjälp att samtala med någon utomstående för att komma fram till vad du själv innerst inne vill. På mottagningen arbetar kuratorer med socionomutbildning. Deras uppgift är att finnas med då du fattar det beslut du bäst kan leva vidare med. Kuratorerna på mottagningen har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria.

Minna-mottagningen