Rådgivning

Frågor om föräldraskapet uppstår då och för alla: Ska det vara såhär? Hur kan jag hjälpa mitt barn i den här situationen? Det är inte alltid lätt att veta hur du ska lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans med sitt barn. Ofta kan vi prata och rådgöra med någon i vår närhet – men ibland kan det vara skönt att få tala med någon annan.

Individuellt föräldrastöd

Vi erbjuder individuellt anpassat föräldrastöd till dig som bor i Centrum.

Hos oss finns det möjlighet att:

  • få råd och stöd i din föräldraroll
  • hitta och utveckla dina styrkor som förälder
  • få nya verktyg och strategier som förälder
  • prata om kommunikation och mönster i familjen

Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss. Du hittar alla våra kontaktuppgifter under Kontakt.

Föräldratelefon

Är du orolig för din tonåring eller någon annan ung person i din närhet? Föräldrar, anhöriga och andra vuxna runt tonåringar kan ringa till föräldratelefonen för stöd och vägledning. Här får du prata med socialarbetare med erfarenhet av att träffa ungdomar som hamnat i svårigheter. Föräldratelefonen finns till för alla i Göteborg, det går bra att vara anonym och det är kostnadsfritt.

Föräldratelefon: 031-367 96 14

Familjerådgivning

Behöver ni råd och stöd i parrelationen? Kontakta Göteborgs Stads Familjerådgivning.

Haga mödra- och barnhälsovårdsteamet

Är du gravid och behöver stöd att avstå alkohol och/eller droger under graviditeten?

Teamet på mödra- och barnhälsovården Haga stöder dig till en drogfri och nykter graviditet, spädbarnstid och ett gott föräldraskap. Teamet erbjuder en utökad mödrahälsovård under graviditeten och en utökad barnhälsovård under den första tiden med barnet och ett föräldrastöd för dig och er som nyblivna förälder. Kontaktuppgifter hittar du här.

Mini-Maria

Mini-Maria Göteborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger, samt deras föräldrar och anhöriga. Mini-Maria anordnar bland annat kurser för vårdnadshavare. Kontaktuppgifter hittar du här.