Mötesplatser för dig och ditt barn

Träffa andra familjer, föräldrar och barn för umgänge, lek, inspiration och samtal. På följande mötesplatser finns även personal som du kan vända dig till med dina frågor om föräldraskapet eller ditt barns utveckling.

Familjecentralen Draken

Familjecentralen Draken är en mötesplats där du och din familj kan träffa andra barn och föräldrar. Hos oss ska du känna att du kommit rätt med dina frågor. Vi som arbetar på familjecentralen finns här för att stärka dig som förälder. Tillsammans har vi målet att ge ditt barn en god start i livet. Här samarbetar barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), socialtjänst och öppen förskola.

Familjecentralen Draken

Öppen förskola

I Centrum finns flera öppna förskolor. Där kan du träffa andra familjer, föräldrar och barn för umgänge, lek, inspiration och samtal. Där finns också personal som du kan vända dig till med frågor om föräldraskap.

Öppna förskolan Draken

Öppen förskola i Guldhedskyrkan, Hagakyrkan och Vasakyrkans församlingshem

Johannebergskyrkans barnrytmik

Stadsmissionens öppna förskola för unga föräldrar

Öppen förskola driven av föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark

Bibliotek i Centrum

Kliv in i sagornas värld tillsammans med ditt barn. Flera bibliotek i Göteborg har sagoläsning för barn i olika åldrar med medföljande vuxen. Bibliotekarierna kan tipsa om böcker utifrån ålder, intresse eller familjesituation. Här finns böcker om barns utveckling, om föräldraskap och familjerelationer.

Läs mer om vad biblioteken erbjuder föräldrar och barn

Bemannade lekplatser

På de bemannade lekplatserna i Göteborg finns personal som håller i aktiviteter för barnen. Det är också möjligt att till exempel låna lekredskap, gå inomhus för att värma sig, läsa böcker, gå på toaletten och värma barnmat. Välkommen!

Läs mer om och hitta alla bemannade lekplatser