Kontakt

Kontaktuppgifter till föräldrastöd i din stadsdel.

Föräldraträffar och gruppverksamhet

Louise Doshé, 031-365 73 78
louise.doshe@socialcentrum.goteborg.se

Rådgivning och individuellt föräldrastöd

Kariann Knutzen, 031-365 74 74
kariann.knutzen@socialcentrum.goteborg.se 

Helen Jighede, 031-365 73 39
helene.jighede@socialcentrum.goteborg.se 

Louise Doshé, 031-365 73 78
louise.doshe@socialcentrum.goteborg.se 

Familjecentral

Familjecentralen Glasmästaregatan Draken

Hitta fler familjecentraler i Göteborg Stad

Koordinatorer familjecentrerat arbetssätt (FCA)

0-6 år: Sanna Ihrfelt, 031-365 73 53 (ansvarig för denna webbsida)
sanna.ihrfelt@socialcentrum.goteborg.se 

6-18 år: Malin Johansson, 031-365 73 58
malin.johansson@socialcentrum.goteborg.se 


Du kan även kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter om du har frågor om vilket föräldrastöd som finns för dig och dina behov.