Trygghetscirkeln - föräldraträffar för dig med barn 3-18 månader

Vi tänker att det perfekta föräldraskapet inte finns, däremot föräldrar som vill och kan ta hand om sig själva och tillgodogöra sina egna och barnets behov tillräckligt bra. Trygghetscirkeln ger en vägledning i ett föräldraskap som är "gott nog" och utgångspunkten ligger i anknytnings-psykologisk teori och forskning.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln - föräldragrupp för dig med barn 3-18 månader.

Genom att få stöttning i att kunna tolka och förstå ditt barns signaler och behov kan du som förälder finna ditt barns speciella "bruksanvisning", och på så sätt lättare möta barnets behov. Målet är att ditt barn ska få hjälp att känna en trygghet i sig själv, så att barnet växer upp stärkt att möta livets utmaningar.

Träffarna syftar till att ge dig som förälder en ökad förståelse för ditt barns behov av känslomässigt stöd i olika situationer och hur du som förälder kan möta detta på bästa sätt utifrån vem du som förälder är.

Vad innehåller trygghetscirkeln?

Utforska barnets behov hela vägen runt trygghetscirkeln - Vi lär oss mer om barnets behov av stöd från föräldrarna. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn för barnets svåra känslor?

Vara tillsammans med barnet på trygghetscirkeln - Vi lär oss mer om att hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med våra barn även i svåra känslor?

Vägen till trygghet - Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar förälderns känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor?

När det känns svårt att vara förälder - Detta tillfälle är speciellt viktigt om man har barn som visar att de behöver stöd/hjälp av oss med sina känslor och sitt beteende. Vi undersöker balansen mellan att vara tydlig och inkännande även i utmanande situationer.

Betydelsen av reparationer i relationer - Vi utforskar det underliggande budskapet i barnets starka känslouttryck - "Jag behöver dig, men jag vet inte vad jag ska göra med det jag känner". Hur kan man som förälder förstå beteendet och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt?

Upplägg för träffarna

Trygghetscirkeln riktar sig till föräldrar med barn 3-18 månader som vill utveckla sitt föräldraskap genom att utforska betydelsen av relation och samspel med sitt barn. En grupp riktar sig till dig med barn 3-10 månader och en till dig med barn 10-18 månader.

Vi träffas nio gånger, en och en halv timme per tillfälle. Gruppen träffas i digitala videomöten via Microsoft Teams. Du kommer få länkar till alla träffarna i din email efter att du fått en bekräftelse på att du har fått en plats. Sitter du via dator kommer du via länken i mailet att få tillgång till samtalet via din webbläsare. Sitter du via en telefon eller surfplatta kommer du behöva ladda ner Microsoft teams app och kan därefter via länken i mailet kunna logga in till samtalet som gäst. Du behöver alltså inte skapa ett konto via Teams. Prova gärna tekniken så snart du fått länken. Skulle du stöta på tekniska bekymmer så hör av dig så försöker vi tillsammans få det att fungera.

Ditt barn får absolut vara med under träffarna men detta digitala upplägg riktar sig mer till dig som förälder genom filmmaterial, reflektioner och diskussioner.

Det är viktigt att vara med varje gång då träffarna bygger på varandra och kontinuiteten ger bättre förutsättningar för ett förtroligt klimat i gruppen. Skulle du missa något tillfälle helt eller missat delar av tillfället då ditt barn behövt ditt fokus ges möjlighet till en halvtimmes sammanfattning av avsnittet innan nästföljande träff. Varje deltagare bestämmer själv hur mycket man vill dela med sig men träffarna bygger mycket på era exempel, reflektioner och tankar. Vi som gruppledare har stort fokus på att försöka skapa goda förutsättningar för en trygg och utvecklande tid tillsammans.

Anmälan sker via mail och du är garanterad en plats först efter mailbekräftelse från oss.

Trygghetscirkeln 3-10 månader, vecka 2-11


Tid:
Onsdag vecka 2 klockan 10.30-12.00 introduktionstillfälle, därefter
Torsdagar klockan 10.30-12.00 (10.00-10.30 repetition ifrån föregående träff)

Anmälan

Samtliga platser är tillsatta och det går tyvärr inte att anmäla sig till gruppen.

Trygghetscirkeln 10-18 månader

Tid: Onsdag vecka 15 klockan 10.30-12.00 introduktionstillfälle, därefter
Torsdagar klockan 10.30-12.00 (10.00-10.30 repetition ifrån föregående träff)

Gruppledare för denna grupp är:

  • Kerstin Olsson – förskollärare
  • Louise Doshé - socionom och föräldrarådgivare

Anmälan

Platserna släpps 23 februari klockan 11.00.

Anmäl dig genom att mejla ditt namn och telefonnummer samt ditt barns namn och födelsedatum till louise.doshe@socialcentrum.goteborg.se.

Du är garanterad en plats först efter mejlbekräftelse från oss.

Max antal föräldrar per grupp är fem.