Trygghetscirkeln - föräldraträffar för dig med barn 3-18 månader

Vi tänker att det perfekta föräldraskapet inte finns, däremot föräldrar som vill och kan ta hand om sig själva och tillgodogöra sina egna och barnets behov tillräckligt bra. Trygghetscirkeln ger en vägledning i ett föräldraskap som är "gott nog" och utgångspunkten ligger i anknytnings-psykologisk teori och forskning.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln - föräldragrupp för dig med barn 3-18 månader.

Genom att få stöttning i att kunna tolka och förstå ditt barns signaler och behov kan du som förälder finna ditt barns speciella "bruksanvisning", och på så sätt lättare möta barnets behov. Målet är att ditt barn ska få hjälp att känna en trygghet i sig själv, så att barnet växer upp stärkt att möta livets utmaningar.

Träffarna syftar till att ge dig som förälder en ökad förståelse för ditt barns behov av känslomässigt stöd i olika situationer och hur du som förälder kan möta detta på bästa sätt utifrån vem du som förälder är.

Vad innehåller trygghetscirkeln?

Utforska barnets behov hela vägen runt trygghetscirkeln - Vi lär oss mer om barnets behov av stöd från föräldrarna. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn för barnets svåra känslor?

Vara tillsammans med barnet på trygghetscirkeln - Vi lär oss mer om att hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med våra barn även i svåra känslor?

Vägen till trygghet - Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar förälderns känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor?

När det känns svårt att vara förälder - Detta tillfälle är speciellt viktigt om man har barn som visar att de behöver stöd/hjälp av oss med sina känslor och sitt beteende. Vi undersöker balansen mellan att vara tydlig och inkännande även i utmanande situationer.

Betydelsen av reparationer i relationer - Vi utforskar det underliggande budskapet i barnets starka känslouttryck - "Jag behöver dig, men jag vet inte vad jag ska göra med det jag känner". Hur kan man som förälder förstå beteendet och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt?

Upplägg för träffarna

Trygghetscirkeln riktar sig till föräldrar med barn 3-18 månader som vill utveckla sitt föräldraskap genom att utforska betydelsen av relation och samspel med sitt barn. En grupp riktar sig till dig med barn 3-10 månader och en till dig med barn 10-18 månader.

Vi träffas åtta gånger, tre timmar per tillfälle. Sju gånger under dagtid tillsammans med ditt barn och en gång under kvällstid helst utan barn. Vid de sju tillfällena under dagtid ingår även en sångstund tillsammans med era barn.

Deltagandet är frivilligt men det är viktigt att försöka komma varje gång då träffarna bygger på varandra och kontinuiteten ger bättre förutsättningar för ett förtroligt klimat i gruppen. Skulle du ändå missa något tillfälle ges möjlighet till en halvtimmes sammanfattning av avsnittet i anslutning till nästkommande avsnitt.

Max antal föräldrar per grupp är åtta. Varje deltagare bestämmer själv hur mycket man vill dela med sig men träffarna bygger mycket på era exempel, reflektioner och tankar. Vi som gruppledare har stort fokus på att försöka skapa goda förutsättningar för en trygg och utvecklande tid tillsammans.

Vid varje träff har vi en fikastund.

Om det finns behov av tolk hör av dig till oss.

Anmälan sker via mail och du är garanterad en plats först efter mailbekräftelse från oss.

Träffarna anpassas utifrån Covid-19

För att kunna hålla ett tryggt avstånd kommer grupperna under hösten 2020 ha ett maxantal på 6 föräldrar och 6 barn samt 2 gruppledare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Du ska stanna hemma vid minska symtom på smitta samt att ha varit symtomfri minst 2 dagar för att besöka Familjecentralen. Detta gäller såväl föräldrar, barn som gruppledare.

Trygghetscirkeln 3-10 månader, vecka 34-41

Tid: Torsdagar klockan 9.45-12.45 (9.00-9.30 repetition ifrån föregående träff)

Anmälan

Samtliga platser är tillsatta och det går tyvärr inte att anmäla sig till gruppen.

OBS, på grund av svårigheter i att veta hur läget utifrån Covid-19 ser ut längre fram vill vi vara tydliga med att vi kan tvingas tänka om eller ställa in med kort varsel. Se därför över din telefon och mail innan gruppstart.

Trygghetscirkeln 10-18 månader, vecka 42-51

Tid: Torsdagar klockan 9.45-12.45 (9.00-9.30 repetition ifrån föregående träff)

Anmälan

Samtliga platser är tillsatta och det går tyvärr inte att anmäla sig till gruppen.

OBS, på grund av svårigheter i att veta hur läget utifrån Covid-19 ser ut längre fram vill vi vara tydliga med att vi kan tvingas tänka om eller ställa in med kort varsel. Se därför över din telefon och mail innan gruppstart.