Temaföreläsningar

Välkommen till familjecentralen Draken på temaeftermiddagar! Här möter du som förälder på ett enkelt sätt olika professioner och verksamheter för att prata om aktuella ämnen som rör dig, ditt barn och föräldraskap.

Du som blivande förälder och nybliven förälder bjuds in till ett antal temaeftermiddagar där du får möjlighet att träffa professioner och verksamheter som exempelvis Folktandvården, barnläkare, barnmorska och fysioterapeut.

Alla träffar hålls i familjecentralen Drakens lokaler och är kostnadsfria. Barn är givetvis välkomna och öppna förskolan är öppen under eftermiddagen. Aktuella temaföreläsningar hittar du via länken nedan.

Läs mer om Familjecentralen Drakens aktuella temaföreläsningar och aktiviteter