Pappagrupp

De flesta av oss har en önskan att prata med andra och utbyta tankar och erfarenheter. Några har stött på en del svårigheter, andra endast i liten omfattning men vill utvecklas i sitt föräldraskap. Att främja goda relationer i familjen är ett jobb som ständigt pågår. Jobbet med att vara en trygg förälder pågår också genom barnets hela uppväxt. Flera studier visar att pappor ibland känner sig bortglömda i samband med graviditet, förlossning och i starten på det nya familjelivet. I pappagruppen får du möjlighet att dela dina upplevelser med andra.

För mer information kontakta Familjecentralen Draken via mejl till rebecca.ekberg@forskola.goteborg.se.