Infoträffar om barnhälsovård

Välkommen till en informationsträff på familjecentralen Draken. Här erbjuds du/ni som väntar barn information om barnhälsovård, om vad som händer när barnet är fött. Informationsträffarna är ett samarbete mellan BVC och barnmorskemottagningarna i Centrum.

Välkommen till en informationsträff om vad som händer när barnet är fött. Här möter ni en sköterska som bland annat berättar om vad nyblivna föräldrar kan tänka på den första tiden och vad barnhälsovården på BVC och familjecentralen Draken kan hjälpa till med. Det finns möjlighet att ställa frågor och träffa andra blivande föräldrar. Träffarna är kostnadsfria. 

Information om nya träffar kommer på denna sida tidigast hösten 2021.