Infoträffar om barnhälsovård

Välkommen till en informationsträff på familjecentralen Draken. Under våren erbjuds du/ni som väntar barn information om barnhälsovård, om vad som händer när barnet är fött. En av informationsträffarna hålls på engelska. Informationsträffarna är ett samarbete mellan BVC och barnmorskemottagningarna i Centrum.

Välkommen till en informationsträff om vad som händer när barnet är fött. Här möter ni en sköterska som bland annat berättar om vad nyblivna föräldrar kan tänka på den första tiden och vad barnhälsovården på BVC och familjecentralen Draken kan hjälpa till med. Det finns möjlighet att ställa frågor och träffa andra blivande föräldrar.

Träffarna är kostnadsfria. För att veta hur många som kommer till varje tillfälle så behöver vi din/er anmälan i förväg. Anmälan görs via e-post och behöver innehålla; namn på deltagare och telefonnummer där vi kan nå dig/er. Ange vilket datum du/ni önskar gå i rubrikfältet. E-postadressen hittar du längre ner på sidan.

Datum våren 2021: Datum för våren 2021 är ännu inte satta.

Varmt välkomna önskar vi på:

Capio Gårda BVC

Carlanderska BVC

Din klinik BVC

Lillugglans BVC