Illustration: Cecilia Torudd

ABC – föräldraträffar – för dig med barn 3–12 år

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Du som har barn 3-12 år kan gå en kostnadsfri föräldrautbildning i ABC (Alla Barn i Centrum), På ABC-träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar och du får konkreta tips för att underlätta din vardag hemma.

Föräldrautbildning ABC

Innehåll

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn 3-12 år och som bor i Göteborg. Varje termin erbjuds minst en serie om fyra gruppträffar med diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timmar. Du behöver kunna vara med på alla fyra träffarna för att anmäla dig.

Läs mer om innehållet i ABC föräldraträffar

Träffarna anpassas utifrån Covid-19

För att kunna hålla ett tryggt avstånd kommer grupperna under hösten 2020 ha ett maxantal på 8 föräldrar samt 2 gruppledare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i att stanna hemma vid minska symtom på smitta samt att ha varit symtomfri minst 2 dagar för att besöka Familjecentralen. Detta gäller såväl föräldrar, barn som gruppledare.

Anmälan ABC - hösten 2020

Grupp 1

För föräldrar till barn i åldern 3–5 år

Datum: 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 och en återträff 1/12.

Alla tillfällen klockan 17.30-20.00

Anmälan: Skicka e-post till kariann.knutzen@centrum.goteborg.se

Vi träffas på Familjecentralen Draken, Glasmästaregatan 6 A.

OBS, på grund av att det är svårt att veta hur läget utifrån Covid-19 ser ut längre fram vill vi vara tydliga med att vi kan tvingas tänka om eller ställa in med kort varsel. Var därför noga med att kolla av telefoner och mail innan gruppstart.

Grupp 2

För föräldrar till barn i åldern 6–12 år

Mer information kommer senare.


Har du frågor om ABC, ring Kariann Knutzen, telefon: 031-365 74 74

Kort film om ABC

C