ABC – föräldraträffar – för dig med barn 3–12 år

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Du som har barn 3-12 år kan gå en kostnadsfri föräldrautbildning i ABC (Alla Barn i Centrum), På ABC-träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar och du får konkreta tips för att underlätta din vardag hemma.

Föräldrautbildning ABC

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn 3-12 år och som bor i Göteborg. Varje termin erbjuds minst en serie om fyra gruppträffar med diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timmar. Du behöver kunna vara med på alla fyra träffarna för att anmäla dig.

Läs mer om innehållet i ABC föräldraträffar

Träffarna anpassas utifrån Covid-19

För att kunna hålla ett tryggt avstånd kommer grupperna under hösten 2020 ha ett maxantal på 8 föräldrar samt 2 gruppledare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Du behöver stanna hemma vid minsta symtom på smitta samt att ha varit symtomfria i minst 2 dagar för att besöka Familjecentralen. Detta gäller såväl föräldrar, barn som gruppledare.

Anmälan ABC

Anmälan för hästen 2020 är nu stängd, vi återkommer med nya datum för våren 2021.

Grupp 1

För föräldrar till barn i åldern 3–5 år

Grupp 2

För föräldrar till barn i åldern 6–12 år


Har du frågor om ABC? Här hittar du våra kontaktuppgifter.