Stöd utifrån särskilda behov

När ditt du, ditt barn eller er din familj behöver stöd utifrån särskilda behov eller omständigheter så finns det flera olika typer av hjälp att få.

Familjerätten

Kan hjälpa till vid exempelvis skilsmässa, vårdnadstvist eller adoption.

Familjerätten

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Guidar dig till det stöd du och ni kan få utifrån funktionsnedsättning hos någon i familjen.

Lots - för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Stödcentrum för brottsutsatta

Gruppverksamhet för dig som förälder till ett barn eller ungdom som blivit utsatt för sexualbrott.

Stödcentrum för brottsutsatta

Mini-Marias utbildning om cannabis

Är du orolig att ditt barn ska börja röka cannabis, eller redan har provat? Då är du välkommen till Mini-Marias utbildning om cannabis.

Mini-Marias utbildning om cannabis

Socialtjänsten

Du kan alltid kontakta socialkontoret för råd och stöd i hur du kan få hjälp utifrån andra särskilda behov, så som ekonomisk situation, boendesituation, våld i din nära relation eller missbruk.

Socialkontor Västra Hisingen

Socialjour

Socialjouren för Göteborgs Stad ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjouren Göteborgs Stad

Våld i nära relationer

Lever du med våld? Du som är utsatt för våld eller själv använder dig av våld eller hot kan få stöd och hjälp på olika sätt. Du som lever med våld kan alltid ringa individ- och familjeomsorgen om du vill ha råd och hjälp.

Individ- och familjeomsorg i Västra Hisingen

Kriscentrum för kvinnor

Du som är kvinna och är utsatt för våld och hot från någon du har eller har haft en relation med, kan kontakta Kriscentrum för kvinnor.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän kan också ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett vart du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Kriscentrum för män

Du som är man och utsätter någon du har eller har haft en relation med för hot och våld eller som själv är utsatt för våld av din partner eller en annan anhörig kan kontakta Kriscentrum för män. Du kan också ringa om du har relationsproblem, svårigheter i ditt föräldraskap eller med din egen aggressivitet.

Familjekraft

Familjekraft arbetar med stöd till föräldrar som har barn i åldrarna 0–12 år. Familjekraft är till för dig som förälder när du vill ha stöd och hjälp i svåra situationer och konflikter gällande ditt barn och deras uppväxt.

Du gör en ansökan till Socialtjänsten och Enheten för barn, unga och familj, som utreder ditt behov och avgör om Familjekraft kan vara ett stöd för dig.

Socialkontoret i Västra Hisingen

Egenkraft

Egenkraft arbetar med stöd till föräldrar och ungdomar i åldrarna 13–19 år. Vi erbjuder familjebehandling till tonåringen och hens familj. Fokus ligger på tonårs- och familjerelationsproblematik.

För att ta del av Egenkrafts insatser behöver du göra en ansökan om hjälp till Enheten för barn, unga och familj som utreder ditt behov och avgör om Egenkraft kan vara rätt stöd för dig.

Socialkontoret i Västra Hisingen

Ringen

Ringen är en verksamhet för dig mellan 6-20 år som lever i en familj där det finns/har funnits missbruksproblem eller psykiskt funktionshinder i familjen,om det finns /har funnits våld i familjen eller vid en vårdnadstvist. Ringen vänder sig också till ensamkommande flyktingbarn.
På Ringen jobbar vi med berättelser, vi målar, leker och samtalar. Här kan du träffa andra barn och ungdomar med liknade upplevelser som du.

För att ta del av Vingens insatser behöver du göra en ansökan om hjälp hos Mottagningsgruppen Barn, unga och familj i Västra Hisingen. De utreder ditt behov och avgör om Vingen kan vara rätt stöd för dig.

Socialkontoret i Västra Hisingen

Du kan även kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter om du har frågor om vilket föräldrastöd som finns för din och dina behov.