Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter

Om du är gravid eller har barn mellan 0–6 år kan du komma till en mötesplats i närheten där du bor. Här kan du träffa andra föräldrar och barn och personal med olika kompetens. Vi arbetar med ett familjecentrerat arbetssätt som utgår från dig som förälder, ditt barn och din familj och de behov och den situation som just ni är i. Vi vill stärka hela familjen för att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt.

I södra Biskopsgården finns en familjecentral. Där är barnavårdscentral, barnmorskemottagning, öppna förskolan Utsikten och förebyggande socionomer från socialtjänsten samlade under ett och samma tak och arbetar tillsammans.

Familjecentralen södra Biskopsgården

I norra Biskopsgården och Torslanda finns ett nära samarbete mellan professionerna även om verksamheterna finns på olika platser, familjecentrerat arbetssätt.

Familjecentralsliknande verksamhet i Biskopsgården

Familjecentralsliknande verksamhet i Torslanda

Här kan du läsa mer om familjecentraler

De familjecentrerade verksamheterna i Västra Hisingen är HBTQ-diplomerade. Det innebär att alla som besöker någon av våra verksamheter ska känna sig välkommen och inkluderad.