Kontakt

Kontakter till föräldrastöd i Västra Hisingen

ABC

För mer information och anmälan, kontakta abc@socialhisingen.goteborg.se eller Ulrika Thieme Högberg, telefon 031-031-366 52 87.

Rådgivning

Individuellt föräldrastöd

Förebyggande socionom för dig i Biskopsgården:
Annelie Wennemar Svensson
Telefon: 031-366 65 34
E-post: annelie.wennemar.svensson@socialhisingen.goteborg.se

Alexandra Radyn
Telefon: 031-366 65 69
E-post: alexandra.radyn@socialhisingen.goteborg.se

Eva Mörk
Telefon: 031-366 65 36
E-post eva.mork@socialhisingen.goteborg.se

Elenore Hagberg
Telefon: 031- 366 49 48
E-post: elenore.hagberg@socialhisingen.goteborg.se

Salome Hector
Telefon: 031- 366 69 78
E-post: salome.hector@socialhisingen.goteborg.se

Förebyggande socionom för dig i Torslanda:

Ulrika Thieme Högberg

Telefon: 031-031-366 52 87

E-post: ulrika.thieme.hogberg@socialhisingen.goteborg.se

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal till par och familjer som behöver hjälp att hantera samlevnadsproblem och i sin relation. Familjerådgivarna har tystnadsplikt och skriver inga journaler. Ni kan vara helt anonyma om ni vill det.

Familjerådgivningen

Familjecentral/familjecentrerat arbete

Familjecentralen södra Biskopsgården

Öppen förskola

Öppna förskolan Utsikten Höstvädersgatan

Öppna förskolan Välkomsten

Öppna förskolan Flygledarvägen

Bibliotek

Biskopsgårdens bibliotek

Torslanda bibliotek

Trulsegårdens bibliotek

Du kan även kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter om du har frågor om vilket föräldrastöd som finns för dig och dina behov.