Foto: Lo Birgersson

Vad är föräldrastöd?

Som förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen i ett barns liv är du den som barnet behöver mest för en god start i livet. Och du är expert på ditt barn - men alla kan ibland behöva inspiration och stöd i föräldraskapet.

Göteborgs Stads olika verksamheter för föräldrastöd finns till för att du ska kunna hitta något som passar just dig – för att träffa andra att dela erfarenheter och tankar med, och få råd och stöd i att känna trygghet i din roll som förälder.

Mötesplatser

Det finns många mötesplatser - exempelvis öppna förskolor, bibliotek och lekplatser - dit du är välkommen med ditt barn, för umgänge, inspiration, lek och samtal.

Rådgivning och stöd

Bråk i hallen, stök vid matbordet, tonåringar som inte lyssnar, tjat om spel och skärmtid..? Ibland ökar behovet av att som förälder få prata med andra om hur du kan hantera olika situationer i föräldraskapet, utifrån barnets utveckling eller händelser i familj och omvärld. Ofta räcker det med det stöd som en partner, vän eller egen förälder kan ge. Men ibland kan vi behöva diskutera med andra i precis samma situation – och ibland kan det behövas stöd från någon professionell. Då finns råd och stöd att få genom föräldraträffar eller genom rådgivningssamtal med socionom.

Du hittar även relaterad information under Familj och föräldraskap samt Stöd till familj, barn och unga.