Ledarskapsträning för tonårsföräldrar – LFT

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet - för dig som förälder, såväl som för tonåringen. Kanske behöver du få diskutera dina frågor och funderingar tillsammans med andra föräldrar i samma situation? Då kan ”Ledarskap för tonårsföräldrar” - LFT - vara något för dig.

Om LFT

LFT är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till tonåringar med olika typer av psykosocial problematik. Föräldrar som deltar i gruppverksamheten delar känslor av maktlöshet, otillräcklighet och oro.

I grupp får man diskutera frågor och funderingar tillsammans med andra föräldrar i samma situation. Man får också ta del av föräldrars glädje, spänning och nyfikenhet.

Vi träffas en gång i veckan under nio veckor och varje träff pågår två timmar. Ledarna som håller i kursen har lång erfarenhet av möten med föräldrar och ungdomar i påfrestande relationer.

Syftet med kursen är:

  • att du får en bättre kommunikation med din tonåring
  • att du och din tonåring får en bättre relation
  • att du blir trygg i föräldrarollen
  • att du får nya verktyg
  • att du påverkar din tonåring i en positiv riktning
  • att du får ny kraft av andra föräldrar i liknande situation

Anmäl dig till LFT

Med anledning av Covid-19 har vi beslutat att avvakta med LFT föräldraskapsstöd till restriktionerna tillåter oss att träffas fysiskt. Vid behöv av förädrastöd ring vår föräldratelefon 031  366 42 12.

Praktisk information och anmälan

  • Kursen är kostnadsfri
  • Vi bjuder på fika
  • Har du behov av tolk meddela oss det då du anmäler dig