Vad är föräldrastöd?

Som förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen i ett barns liv är du den som barnet behöver mest för en god start i livet. Och du är expert på ditt barn, men alla kan behöva inspiration och stöd.

Här på vår hemsida har vi samlat information som kan vara bra för dig som är förälder. Det kan vara mötesplatser där du och ditt barn kan träffa andra. Det kan vara rådgivning och stöd till dig som är förälder.

Föräldraguiden

I föräldraguiden hittar du tips på aktiviteter för barn och unga. Du hittar också en olika sorters stöd som finns att få i Östra Göteborg. Guiden finns på svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Här hittar du vår föräldraguide.

Föräldrastöd i andra stadsdelar

Vill du ha mer information eller veta vilket föräldrastöd som finns i de olika stadsdelarna?

I denna länken har vi samlat information om familj och föräldraskap.

Stöd till familj, barn och unga

Vill du ha mer information om vilket stöd som finns för dig som har barn som behöver stöd?

I denna länken finns information om stöd till familj, barn och unga.