Foto: Lo Birgersson

Stöd utifrån särskilda behov

Ibland kanske du som förälder behöver stöd utifrån särskilda behov i din familj. På denna sidan har vi samlat vilket stöd som finns att få i olika situationer.

Familjebehandling

Familjebehandling kan ges till familjer med barn som är upp till 20 år. Syftet är att stärka dig som förälder och att familjen ska kunna fungera på ett bra sätt i vardagen.

Multisystemisk terapi (MST) för unga

Vi kan erbjuda en behandling för familjer med ungdomar som har ett normbrytande beteende. Det kan exempelvis vara att din ungdom har bekymmer med droger, är involverad i kriminalitet, skolkar mycket eller har ett aggressivt beteende.

Socialtjänsten i Östra Göteborg

Om du behöver råd och stöd i din roll som förälder kan du alltid kontakta vår mottagningsgrupp. Vi kan också ge stöd i frågor kring din ekonomiska situation, boendesituation, våld i nära relationer eller missbruk.

Familjerätten

Är ni föräldrar och ska separera? Eller är ni nyblivna föräldrar? Då kan ni stöta på svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån kan hjälpa er att komma överens och skriva avtal.

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Har du eller ditt barn en funktionsnedsättning? Lots har information och vägledning om vilket stöd som finns att få.

Stödcentrum för brottsutsatta

Har du eller ditt barn blivit utsatt för ett brott? Då kan du kontakta stödcentrum för brottsutsatta. Där får du prata med en socionom eller beteendevetare med erfarenhet av att möta brottsutsatta.

Du kan vara anonym.

Mini-Marias utbildning om cannabis och drogkunskap

Är du orolig att ditt barn ska röka cannabis eller någon annan drog? Mini-Maria har utbildningar om cannabis och drogkunskap. Du och andra föräldrar träffas i grupp på utbildningen.