Ungdom med normbrytande beteende

Vi kan erbjuda en behandling för familjer med ungdomar som har ett normbrytande beteende. Det kan exempelvis vara att din ungdom har bekymmer med droger, är involverad i kriminalitet, skolkar mycket eller har ett aggressivt beteende.

Multisystemisk terapi (MST) för unga

Multisystemisk terapi (MST) är en intensiv behandling för familjer med normbrytande ungdomar i åldern 12-17 år.

Det är en intensiv behandling. Men den kan anpassas efter din familjs behov. Du och din familj träffar en behandlare varje vecka under tre till fem månader. Vi träffas hemma hos dig, på tider som passar din familj.

Du och din familj har tillgång till jour dygnet runt, alla dagar i veckan.

Vad innebär det för dig?

MST tar inte över ditt ansvar som förälder. Behandlingen hjälper dig att förhålla dig till olika situationer. Behandlingen sker i samarbete med skola, fritid och andra viktiga personer i din ungdoms liv.

Vad är ett normbrytande beteende?

Ett normbrytande beteende är att man gör något som de flesta andra inte gör. Till exempel att använda droger, snatta från butiker eller bryta mot lagen.

Information och ansök

Du kan få mer information och ansöka om behandlingen genom din socialsekreterare på Barn- och Familjeenheten eller genom att kontakta mottagningsgruppen på 031-365 46 30.